Zapraszamy do projektu :

„Uczymy jak się uczyć”

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”
                                                      Albert Einstein

Dajcie się wciągnąć w:

Edukację, która nie sprawia nam problemu i przychodzi mimochodem

Czy masz wrażenie, że życie Twoje i Twojego dziecka po pracy i szkole kręci się wokół nauki?

  Niemal każde popołudnie i każdy wieczór wypełniony jest przygotowaniem do kartkówek i sprawdzianów.

 A może masz już dosyć czekania na kolejny lockdown?

 Zastanawiasz się jak pogodzić pracę z nauką zdalną dziecka?

 Lockdown i nauka zdalna może być kwestią czasu.

 Obawiasz się, że Twoje dziecko będzie zmuszone po raz kolejny  przestawić się na edukację zdalną i zacząć funkcjonować w poczuciu niepewności, zagrożenia i izolacji społecznej?

➜ Odczuwasz strach, że organizacja czasu na opiekę nad dzieckiem, może mieć wpływ na Twoją sytuację zawodową?
 Nasza szkoła to miejsce, gdzie Lockdown nam nie straszny!

Oczywiście jak każdy rodzic pragniesz, aby Twoje dziecko radziło sobie w szkole i było zadowolone ze swoich wyników, jednocześnie zadajesz sobie pytanie, czy to musi odbywać się  takim kosztem?

„Nigdy nie uczę moich uczniów. Ja tylko staram się zapewnić im warunki, w których mogą się uczyć.”

Albert Einstein

Tworzymy przestrzeń do:

Realizacji marzeń oraz przeżywania wielu przygód z rówieśnikami

➜ Czy chcesz, aby twoje dziecko uczyło się w szkole bez dzwonków, ocen i sprawdzianów?

➜ W szkole, której nie dotyczą podziały i segregacja sanitarna ?

➜ Nasza szkoła to miejsce, gdzie praca i nauka dostosowana jest do potrzeb i tempa każdego ucznia.

➜ Gwarantujemy, że będzie bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla Twojego dziecka, miejscem, gdzie chętnie się
     przebywa i wraca. Wsparciem dla ucznia i rodzica.

➜ Tworzymy przestrzeń, w której nasi podopieczni mogą odkrywać swoje talenty, współdziałać w atmosferze
     wolności i wzajemnego szacunku.

➜ Naszym celem jest budzenie w uczniach ciekawości, chęci eksploracji świata, dociekania i stawiania kolejnych
     pytań. Mamy za zadanie wykształcić w nich samodzielność, odpowiedzialność oraz uruchomić ich własną
     kreatywność.

➜ Proces dydaktyczny jest także dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Nie chodzi o odhaczenie
     wymaganych treści, ale by podopieczny faktycznie coś zrozumiał i nauczył się.

Ciekawość świata

Od narodzin do 6. roku życia. Dziecko eksploruje otaczający go świat i zadaje wiele pytań. Naśladuje dorosłych, jest wrażliwe na naukę, język mówiony i pisany, a także rozwija swoje umiejętności poznawcze. Jest to etap, w którym umysł dziecka jest najbardziej chłonny.

Świadome poznawanie świata

Między 6. a 12. rokiem życia. Dziecko zaczyna poznawać swoje otoczenie w sposób świadomy i chętnie współpracuje z rówieśnikami. Następuje rozwój jego wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego.

Odnalezienie się w społeczeństwie

Między 12. a 18. rokiem życia. Nastolatek poszukuje własnej tożsamości, próbuje znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie oraz poszukuje autorytetu, który będzie dla niego przykładem i będzie mógł się na nim wzorować.

CO OFERUJEMY?

✔ Nie ma tu dzwonków lekcyjnych, ani podziału na 45-minutowe zajęcia. Nie ma ocen, zadań domowych, kartkówek oraz innych tego typu rzeczy, które mogą doprowadzić do podziału między dziećmi.

✔ Praca będzie dostosowana do potrzeb i tempa każdego dziecka, różnowiekowe klasy, obserwacja przyrody. Wycieczki, spacery, ciekawe miejsca, interesujący ludzie, nietypowe zajęcia.

✔ Uczniowie będą mieć swoje zadania, m.in. dbać o porządek, ekologię i faunę.

✔ Realizujemy Podstawę Programową wymaganą przez ministerstwo edukacji narodowej w szkołach. Nasi podopieczni zaliczają kolejne klasy i egzaminy (8-klasisty oraz maturę).

✔ Proces dydaktyczny jest także dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Nie chodzi o odhaczenie wymaganych treści, ale by podopieczny faktycznie coś zrozumiał i nauczył się.

✔ Naszym celem jest obudzenie w uczniach ciekawości, chęci eksploracji świata, dociekania i stawiania kolejnych pytań.  Mamy za zadanie wykształcić w nich samodzielność, odpowiedzialność oraz uruchomić ich własną kreatywność.

✔ Jest za to bardzo dużo zajęć praktycznych – manualnych przydatnych w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Jest sporo wiedzy praktycznej oraz ciekawej nie tylko z punktu realizacji podstawy programowej, ale także z punktu widzenia dorosłej osoby. Jest dużo ruchu, zabaw i atrakcji, nie tylko w murach szkoły ale także na świeżym powietrzu, a w to wszystko są sprytnie przemycone i wplecione cenne treści.

"Otwórzmy swoje umysły na oścież. Niech wiedza sama do nich wpada!"

*Produktem ubocznym mogą być tylko ciekawe pomysły. 

+ 48 503 92 60 67
Fundacja Otwarty Umysł
Nr KRS : 0000916919
Adres: ul. Zimna 1, 65-001Zielona Góra